Investigaţii Private

Ştim! Putem! Facem!

Despre Noi

Procesul de luare a deciziei implică prelucrarea unui număr mare de informaţii, care nu întotdeauna se pot obţine într-un timp scurt. Importanţa deciziei determină cantitatea şi calitatea informaţiilor, dar trebuie să se ţină seama şi de consecinţele negative ce pot apare după un timp relativ îndelungat.
Este adevărat că, prin forţe proprii, putem intra în posesia unor informaţii relevante, inaccesibile în mod direct, însă dinamica nevoilor de informaţii impune controlul planificat şi confidenţial al anumitor fluxuri de informaţii, distribuite în timp şi spaţiu.
Specializată în investigarea de persoane şi bunuri, cît şi în derularea de proiecte vizînd protecţia prin informaţii, agenţia de detectivi particulari „Investigaţii Private” oferă persoanelor fizice şi juridice, patronilor şi/sau directorilor generali de firme, băncilor, etc., investigaţii şi consultanţă.
Prin utilizarea serviciilor Investigaţii Private, economisiţi timp şi bani, beneficiind de garanţii deosebite de confidenţialitate şi profesionalism în căutarea, obţinerea, verificarea şi procesarea informaţiilor, strict în limitele solicitărilor.
Agenţia de detectivi particulari „Investigaţii Private” presteaza cu profesionalism activităţi specifice de detectivistică şi investigaţii private, în baza licenţei eliberată de Camera de Licenţiere. Agenţia este concentrată pe cunoaşterea nevoilor, dorinţelor si asteptărilor potenţialilor clienţi, pentru atingerea satisfacţiei clientului şi formarea loialităţii acestuia. A apărut într-un moment în care societatea civilă din Republica Moldova simte acut nevoia existenţei unor structuri private care – independent de cele similare ale statului – să desfăşoare activităţi legale în interesul persoanelor fizice sau juridice.
Refuzăm cu vehemenţă cazurile pentru a caror rezolvare s-ar încalca atît legea cît şi deontologia profesională. Nu suntem provocatori, recuperatori, nu fabricăm probe şi nici scenarii pentru a-l ajuta pe beneficiar, prin defăimarea sau compromiterea celui ce face obiectul contractului.

Aveți nevoie de o Investigație Privată !

Cu ce vă Putem Ajuta